Czym jest rozwój osobisty?

Rozwój osobisty to działanie dzięki, któremu dostarczamy Ci odpowiedniej wiedzy oraz metod radzenia sobie w kontakcie ze sobą, z innymi ludźmi, myślami oraz emocjami. Ma to miejsce poprzez rozwój korzystnych sposobów myślenia, przeżywania i zachowania. Formami rozwoju osobistego, które pozwalają Nam na pomoc Tobie w tym dążeniu są treningi psychologiczne. Są one skierowane do osób chcących lepiej funkcjonować w codziennych trudnych sytuacjach. W naszej ofercie znajdziesz:

Trening samooceny

Trening samooceny

Trening samowspółczucia

Trening samowspółczucia

Trening uważności

Trening uważności

Trening adaptacji do stresu

Trening adaptacji do stresu

Trening relacji interpersonalnych

Trening relacji interpersonalnych

Trening asertywności

Trening asertywności

Rozwój osobisty

Trening samooceny

Trening samooceny jest przeznaczony dla osób mających trudności z niską, niestabilną, a także z zawyżoną samooceną. Samooceną rozumianą, jako globalne poczucie własnej wartości. Ponadto, z samooceną specyficzną, czyli związaną z tym, jaki jestem w danej dziedzinie życia. Czytaj więcej >>>

Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening samooceny?
Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening samowspółczucia?
Rozwój osobisty

Trening samowspółczucia

Trening samowspółczucia jest przeznaczony dla osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami życiowymi. W szczególności zaś dla tych, którzy nadmiernie porównują się społecznie oraz mają skłonność do unikania sytuacji społecznych. Czytaj więcej >>>

Rozwój osobisty

Trening uważności

Trening uważności (mindfulness) jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć w sobie zrównoważone i zdystansowane podejście do swoich myśli, emocji i reakcji fizycznych.  W szczególności dla tych, którzy chcą żyć bardziej uważnie w chwili obecnej, a nie w przeszłości lub w przyszłości. Czytaj więcej >>>

Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening uważności (mindfullness)?
Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening adaptacji do stresu (trening radzenia sobie ze stresem)?
Rozwój osobisty

Trening adaptacji do stresu

Trening adaptacji do stresu to trening przeznaczony dla osób, które chcą lepiej radzić sobie w sytuacji stresowej. W szczególe zaś dla tych, którzy chcą rozwinąć korzystniejsze strategie radzenia sobie z myślami, emocjami oraz reakcjami fizycznymi występującymi w stresujących sytuacjach. Czytaj więcej >>>

Rozwój osobisty

Trening relacji

Trening rozwoju relacji interpersonalnych jest przeznaczony dla osób chcących rozwinąć umiejętności w budowaniu, utrzymywaniu i pogłębianiu związków z innymi ludźmi. Dotyczą one kontaktów z dopiero co poznanymi osobami, po kontakty zawodowe aż do relacji o charakterze intymnym. Czytaj więcej >>>

Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening rozwoju relacji interpersonalnych?
Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening asertywności?
Rozwój osobisty

Trening asertywności

Trening asertywności jest przeznaczony dla osób chcących rozwinąć umiejętności jasnego i korzystnego komunikowania się z ludźmi. Asertywność jest rozumiana, jako umiejętność wyrażania swoich myśli, emocji i poglądów w sposób jasny i z poszanowaniem myśli, emocji i potrzeb drugiej osoby. Czytaj więcej >>>

Trening indywidualny

Trening indywidualny

✓  Spotykasz się ze specjalistą sam na sam
✓  Miejscem spotkania jest gabinet terapeutyczny
✓  Trening składa się z 8 sesji treningowych trwających 50 minut
✓  Koszt treningu wynosi 1600 złotych

Trening grupowy

Trening grupowy

✓  Spotykasz się ze specjalistą w grupie złożonej z ok. 8-10-15 osób
✓  Miejscem spotkania jest gabinet terapeutyczny lub sala
✓  Trening składa się z ok. 8 sesji treningowych trwających 50 minut
✓  Koszt treningu to ok. 960 złotych od każdego uczestnika

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
ZNAJDZIESZ NAS
NA SOCIAL MEDIA

Centrum Feniks_kolor
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA