Terapia CBT (ang. Cognitive Behavioral Therapy)

  Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behawioral therapy- CBT) jest psychoterapią, która wykorzystuje wiedzę i metody psychologii poznawczej i behawioralnej w celu stworzenia, jak najbardziej skutecznego leczenia osób doświadczających problemów i zaburzeń psychicznych.

  Terapia CBT opiera swoją wiedzę i metody na wynikach rzetelnych badań naukowych. Biorąc pod uwagę rezultaty tych badań można stwierdzić, że psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu między innymi takich zaburzeń, jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe zaburzenia odżywiania, czy też uzależnienia. Efektywność terapii CBT została również potwierdzona w leczeniu osób doświadczających zaburzeń osobowości.

  Terapia poznawczo-behawioralna, to ogólna nazwa dla psychoterapii, których składowe w mniejszym lub większym stopniu zawierają w sobie elementy terapii poznawczej, czy też terapii behawioralnej. Pod szerokim „parasolem” terapii CBT mieści się klasyczna terapia poznawczo-behawioralna. Ponadto, psychoterapie stanowiące kontynuacje rozwoju wiedzy i metod poznawczych i behawioralnych, jakimi są terapie tak zwanej trzeciej fali. Wykorzystujące w swoim leczeniu takie metody, jak uważność, współczucie, czy też skupienie na wartościach. Do terapii CBT trzeciej fali można zaliczyć takie psychoterapie, jak między innymi terapia schematów, terapia metapoznawcza, terapia akceptacji i zaangażowania, a także terapia dialektyczno-behawioralna.

  Współczesna terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu koncentruję się na identyfikowaniu kluczowych procesów mających znaczenie dla powstania, rozwoju i utrzymywania się doświadczanych przez Ciebie problemów psychicznych. Ponadto, skupia się na zmniejszeniu tych niekorzystnych procesów dla Twojego funkcjonowania i zastąpieniu ich poprzez zwiększenie tych bardziej korzystnych.

  W terapii CBT realizacja tych celów psychoterapeutycznych jest osiągana za pomocą tak zwanych mechanizmów zmiany. Po pierwsze, polega to na zmianie myślenia z traktującego myśli i emocje, jako nadmiernie ważne, zagrażające, czy też stanowiące o Tobie, ludziach oraz rzeczywistości. Na myślenie traktujące myśli i emocje, jako zdarzenia w umyśle, czyli po prostu, jako myśli i emocje. Po drugie, polega to na zmianie myślenia z bardziej subiektywnego o korzyściach i niekorzyściach zachowania, a także kontroli nad nim. Na myślenie w większym stopniu świadomie i realnie oceniające korzyści i niekorzyści wynikające z zachowania, jak i również kontrole nad tym zachowaniem. Po trzecie, celem terapii CBT jest również zwiększenie umiejętności korzystnej regulacji myśli, emocji i zachowań, abyś mógł realizować ważne dla Siebie wartości w życiu.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
ZNAJDZIESZ NAS
NA SOCIAL MEDIA

Centrum Feniks_kolor
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA