Psycholog, psychoterapeuta

Patrycja Lisek

Witam Ciebie, nazywam się Patrycja Lisek i jestem psychologiem, a także psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Crescentia posiadającej akredytacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i metody terapii poznawczo-behawioralnej. W tym terapii schematów, jak również terapii akceptacji i zaangażowania. Robię to z tego powodu, że terapia poznawczo-behawioralna dostarcza trafnej wiedzy i skutecznych metod, które zostały zweryfikowane i potwierdzone w licznych badaniach naukowych. Dzięki temu podczas naszej współpracy w procesie psychoterapii mam możliwość dostarczenia Ci adekwatnej i użytecznej pomocy. Ponadto dzięki temu mam sposobność dopasowania tej wiedzy i tych metod do Twoich konkretnych potrzeb i problemów. Zachowując przy tym podczas naszej współpracy dbałość o jakość relacji psychoterapeutycznej. Starając się podczas niej zapewnić Tobie bezpieczne i komfortowe warunki otoczenia, a także przejawiać postawę zrozumienia i życzliwości wobec Ciebie.

Formami pomocy, które oferuję Tobie ze swojej strony są konsultacje psychologiczne i psychoterapia indywidualna. Ponadto psychoterapia par oraz psychoterapia grupowa.

Specjalizuję się w pomocy osobom, które posiadają problemy o mniejszym, jak i większym stopniu złożoności. Współpracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń osobowości, lękowych i depresyjnych. Dodatkowo z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz uzależnień.

Ujmując to bardziej szczegółowo, to specjalizuję się w problemach związanych ze sferą obrazu siebie. Problemach dotyczących negatywnej globalnej samooceny, samooceny odnoszącej się do obszaru kompetencji lub fizycznej atrakcyjności, czy też obrazu ciała. Zajmuje się również problemami związanymi z labilnością samooceny, a także obrazu ciała. Współpracuję z osobami, które doświadczają problemów w sferze niepomocnych sposobów myślenia, jakimi są nadmierne analizowanie, przesadne zamartwianie się oraz krytykowanie się. Z kolei w sferze interpersonalnej z osobami mającymi problemy z tworzeniem relacji, a także z korzystnym funkcjonowaniem w tych relacjach. Ponadto ze zwiększonym lękiem przed negatywną oceną ze strony innych osób, czy też z lękiem przed odrzuceniem przez ludzi. W sferze emocjonalnej pracuję się z osobami, które mają problem z niekorzystnymi sposobami radzenia sobie ze stanami związanymi z lękiem, smutkiem, czy też złością. Współpracuję również z osobami doświadczającymi problemów z perfekcjonizmem.

Jeśli masz ochotę nawiązać ze mną współpracę, to zapraszam Ciebie do kontaktu.

Specjalizacje

Trudności z samooceną

Trudności z samooceną

✓ niska samoocena
✓ niestabilna samoocena
✓ negatywny obraz ciała
✓ niestabilny obraz ciała

Trudności emocjonalne

Trudności emocjonalne

✓ emocje lękowe
✓ emocje depresyjne
✓ emocje przyjemne
✓ nadmierne poczucie winy
✓ nadmierna impulsywność
✓ nadmierna złość
✓ nadmierny gniew
✓ poczucie wstydu
✓ stres

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

fobie
lęku ogólnego
lęku panicznego
agorafobia
somatyzacyjne
hipochondryczne
obsesyjno-kompulsywne
 stres pourazowy (PTSD)

Trudności w relacjach

Trudności w relacjach

✓ kryzys w związku
✓ tworzenie relacji
✓ utrzymywanie relacji
✓ rozwijanie relacji
✓ lęk przed oceną
✓ lęk przed odrzuceniem
✓ porównywanie społeczne
✓ konflikty interpersonalne

Trudności z celami

Trudności z celami

✓ wybór celów
✓ realizacja celów
✓ motywacja

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju

maniakalno-depresyjne
depresja
cyklotymia
dystymia

Zaburzenia odżywiana

Zaburzenia odżywiana

anoreksja
bulimia
nadmierne objadanie

Trudności w myśleniu

Trudności w myśleniu

✓ nadmierny krytycyzm
✓ nieadekwatne standardy
✓ nadmierne zamartwianie
✓ nadmierne analizowanie
✓ generalizowanie
✓ katastrofizowanie

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

osobowość borderline
osobowość paranoiczna
osobowość schizoidalna
osobowość schizotypowa
✓ osobowość dysocjacyjna
osobowość histrioniczna
osobowość anakastyczna
osobowość unikająca
osobowość zależna
osobowość narcystyczna

Uzależnienia

Uzależnienia

alkoholizm
lekomania
narkomania
nikotynizm
patologiczny hazard

Edukacja

✓ Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Crescentia, Gdańsk
W trakcie certyfikacji

✓  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Magister Psychologii o specjalności klinicznej
Temat pracy dyplomowej: Styl przywiązania, a satysfakcja seksualna kobiet we wczesnej dorosłości

Wybrane szkolenia

✓ Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju. Planowanie behawioralnej aktywizacji i stosowanie technik pracy poznawczej
Prowadzone przez dr Katarzyne Śliwińską

✓ Techniki poznawczo-behawioralne
Prowadzone przez mgr Izabele Gołębiewską

✓ Rozpoznawanie i nazywanie objawów zaburzeń psychicznych przez terapeutę poznawczo-behawioralnego
Prowadzone przez dr Katarzyne Śliwińską

Doświadczenie zawodowe

✓  Centrum Feniks Psychologia i Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna (CBT), Kraków
Psycholog, Psychoterapeuta

✓  Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego, Kraków
Psycholog

✓ Fundacja Niepodzielni
Psycholog

✓  Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1, Kraków
Psycholog

✓  Przedszkole Samorządowe nr 187 i 177, Kraków
Psycholog

Zapraszam do kontaktu
ZNAJDZIESZ NAS
NA SOCIAL MEDIA

Centrum Feniks_kolor
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA