Współpraca w terapii CBT

Podstawą relacji psychoterapeutycznej w terapii poznawczo-behawioralnej (cognitive-behawioral therapy- CBT) jest zasada empiryzmu opartego o współpracę. Zasada ta oznacza, że to Ty jesteś ekspertem od swoich doświadczeń psychicznych. Czyli to Ty możesz powiedzieć, co myślisz, jakie emocje odczuwasz i jak sobie z nimi radzisz. Psychoterapeuta z kolei jest ekspertem od wiedzy psychologicznej i metod leczenia posiadanych przez Ciebie trudności psychicznych.

Jak wygląda współpraca w terapii poznawczo-behawioralnej?

W terapii poznawczo-behawioralnej podstawową zasadą relacji psychoterapeutycznej pomiędzy psychoterapeutą, a pacjentem jest tak zwana zasada empiryzmu opartego o współpracę.
W psychoterapii oznacza to, że to Ty jesteś ekspertem od własnych doświadczeń, czyli to Ty masz dostęp do wiedzy dotyczącej tego, jakie posiadasz:

✓  Myśli, emocje i reakcje z ciała towarzyszące tym myślom i emocjom

✓  Strategie radzenia sobie (zachowania) z tymi myślami, emocjami i doznaniami fizycznymi.

Empiryzm oparty o współpracę zakłada przy tym, że psychoterapeuta z Twoim aktywnym udziałem jest w stanie zwiększyć Twoją wiedzę, czyli:

✓  Świadomość wspomnianych myśli, emocji, reakcji z ciała i strategii radzenia sobie (zachowań).

✓  Wiedzę odnoszącą się do tego, jakie masz podejście do swoich myśli, emocji, reakcji fizycznych, a także zachowań.

Oznacza to, że we współpracy z psychoterapeutą masz możliwość rozwoju tak zwanej metawiedzy, czyli tego:

✓  Co myślisz sobie o swoich myślach, emocjach i reakcjach z ciała.

Czy myślisz sobie, że myśli i emocje świadczą o tym, jaki jesteś, jacy są ludzie i rzeczywistość. Czy też, że myśli to myśli, a emocje to emocje. Z kolei reakcje fizyczne oznaczają dla Ciebie zagrożenie lub stan, którego nie jesteś w stanie wytrzymać i kontrolować. Czy też stanowią naturalne odczucia z ciała, które są rezultatem doświadczanych myśli i emocji.

✓  Co myślisz sobie o korzyściach i niekorzyściach wynikających z zastosowania określonego zachowania, kontroli nad nim, a także zagrożenia z jego strony.

Empiryzm oparty o współpracę polega również na tym, że dążysz wraz z psychoterapeutą do zwiększenia realnej wiedzy (metawiedzy) dotyczącej:

✓  Swojego myślenia o myślach, emocjach i reakcjach fizycznych.

W terapii poznawczo-behawioralnej dążeniem jest przywrócenie właściwego traktowania myśli i emocji, jako zwykłych zdarzeń w umyśle. Oznacza to, że myśli i emocje są właśnie myślami i emocjami, a nie tym, czym „mówią” nam, że są- czyli, że świadczą o Tobie, innych ludziach, czy też rzeczywistości.

✓  Korzyści i niekorzyści wynikających z zastosowania określonego zachowania, kontroli nad nim, a także zagrożenia z jego strony.

Celem empiryzmu opartego o współpracę w terapii poznawczo-behawioralnej jest więc zwiększenie poziomu:

✓  Realnego myślenia o swoich myślach, emocjach i reakcjach z ciała.

✓  Realnego myślenia o korzyściach i niekorzyściach wynikających z zachowania, kontroli nad nim, jak i również zagrożenia wynikającego z niego.

Celem z kolei tego dążenia w terapii poznawczo-behawioralnej jest większa regulacja Twojego zachowania w podejściu do myśli, emocji i reakcji fizycznych, aby umożliwić Ci bardziej adaptacyjne funkcjonowanie w świecie i realizacje w nim ważnych dla Ciebie wartości.

W terapii poznawczo-behawioralnej istotne są Twoje starania i zaangażowanie w proces psychoterapeutyczny. W związku z tym kluczem do polepszenia Twojego funkcjonowania jest:

✓  Twoja praca podczas sesji psychoterapeutycznej.

✓  Twoje zaangażowanie w pracę osobistą wykonywaną pomiędzy sesjami psychoterapii. Praca osobista polega na wykonywaniu ćwiczeń, metod, zadań, czy eksperymentów mających na celu zwiększenie bardziej korzystnej dla Ciebie regulacji swoich myśli, emocji, reakcji z ciała, jak i również zachowań (strategii radzenia sobie).

✓  Nie jest kluczem bycie idealnym i perfekcyjnym, bo to nie jest realne i potrzebne.

Jak wygląda standardowa sesja w terapii poznawczo-behawioralnej?

Przebieg sesji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej może się od siebie różnić. Jednakże w przybliżeniu standardowa sesja terapii poznawczo-behawioralnej składa się z kilku charakterystycznych składowych:

✓  Ocena stanów psychicznych za pomocą różnych metod, kwestionariuszy, skalowania, czy też wywiadu.

✓  Omówienie pracy osobistej wykonywanej pomiędzy sesjami psychoterapii, która może dotyczyć wykonywanych przez Ciebie ćwiczeń, metod, zadań, czy też eksperymentów.

✓  Praca psychoterapeutyczna dotycząca głównego tematu sesji. Główny temat sesji odnosi się bezpośrednio do treści celów psychoterapeutycznych. Czy też pośrednio poprzez skupienie się na zmniejszeniu mechanizmów, które podtrzymują i wzmacniają Twoje problemy w funkcjonowaniu psychicznym. Ponadto na zwiększeniu mechanizmów, których rozwój może pomóc Ci w lepszym radzeniu sobie w życiu.

✓  Zaplanowanie pracy osobistej realizowanej pomiędzy sesjami psychoterapii.

✓  Podsumowanie sesji psychoterapeutycznej.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
ZNAJDZIESZ NAS
NA SOCIAL MEDIA

Centrum Feniks_kolor
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA