Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony Internetowej.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Centrum Feniks Psychologia i Psychoterapia Radosław Piątek, z siedzibą przy ul. Krowoderska 63b lok. 8, 31-158 Kraków.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez czas konieczny do realizacji celu wizyty na stronie internetowej.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na usługę newslettera, dane osobowe Użytkownika w zakresie jego adresu e-mail są przetwarzane przez dostawcę Mailjet w ramach prowadzonej przez newsletter komunikacji.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem kolejnego zdania. W ramach działań marketingowych strona internetowa może przetwarzać dane osobowe, w zakresie w jakim dane te zostaną użyte do zalogowania, bądź przekierowania na następujące serwisy:

 • fanpage na FB i Messenger,
 • profil na Instagram,
 • profil na LinkedIn,
 • profil na YouTube,
 • profil na Vimeo,
 • profil na Tik Tok,
 • profil na Google Maps.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres email: ecentrumfeniks@gmail.com

Dodatkowo Administrator Danych Osobowych Informuje, że:

 • Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba wyrażająca zgodę ma także prawo do wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu ochrony danych osobowych,
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie. Na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dostęp do danych osobowych posiadają osoby współpracujące z Administratorem. Dane osobowe na podstawie upoważnienia mogą również zostać udostępnione podmiotowi prowadzącemu dla Administratora usługi informatyczne,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza prywatności” UE-USA.

Administrator informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wiedza dla ciebie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie inaczej zwane ciasteczkami, to małe pliki tekstowe powstające przy pierwszej wizycie użytkownika na danej stronie internetowej. Nasz wortal korzysta z ciasteczek Google Analitics służących do anonimowej identyfikacji użytkownika, jego sesji oraz kampanii.
Na naszym wortalu korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:
cookie sesyjne, które są przechowywane do momentu opuszczenia wortalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej
cookie stałe, które są przechowywane do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia z przeglądarki internetowej

Czy pliki cookie są bezpieczne?

Pliki cookie są jak najbardziej bezpieczne, ponieważ:
nie służą do identyfikacji użytkownika, jak również do ustalenia jego tożsamości
pozwalają na odczytanie danych w nich zawartych tylko serwerowi, który je stworzył
nie wpływają na sposób działania komputerów i urządzeń mobilnych

W jakim celu korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookie w celu:
optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania wortalu
mierzenia skuteczności przeprowadzanych kampanii marketingowych
dostosowania reklam do indywidualnych preferencji użytkownika

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia plików cookie?

Każda przeglądarka internetowa jest wyposażona w narzędzie do zarządzania plikami cookie. Za jego pomocą możesz akceptować, blokować lub usuwać wybrane przez Ciebie ciasteczka. Pamiętaj jednak, iż efektem modyfikacji ustawień może być pogorszenie wygody korzystania z naszego wortalu. W celu modyfikacji ustawień plików cookie kliknij poniższą nazwę przeglądarki internetowej, z której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera

ZNAJDZIESZ NAS
NA SOCIAL MEDIA

Centrum Feniks_kolor
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA