Czym jest rozwój osobisty? Do kogo jest skierowany trening asertywności?

Zdjęcie przedstawia spotkanie biznesowe podczas, którego prezentowane są postawy asertywności