W czym może pomóc psycholog, gdy cierpi się na zaburzenia odżywiana

Zdjęcie przedstawia kobietę trzymającą kawałek pizzy, która stoi na wadze