W czym może pomóc psycholog, gdy cierpi się na zaburzenia lękowe

Zdjęcie przedstawia przestraszonego mężczyznę